Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.03.2017. godine

1.Prethodno stanje
9.888.014,42 RSD
2.Zaduženje
2.641.910,42 RSD
3.Odobrenje
230.466,00 RSD
4.Novo stanje
7.476.570,00 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.03.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.03.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
20.000,00 RSD
Ukupno:
20.000,00 RSD