Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.03.2018. godine

1.Prethodno stanje
9.344.138,79 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
369.582,00 RSD
4.Novo stanje
3.500.394,88 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.03.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.03.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
426.627,78 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
493.442,86 RSD
Ukupno:
920.070,64 RSD