Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.03.2021. godine

1.Prethodno stanje
12.341.353,83 RSD
2.Zaduženje
4.018.702,95 RSD
3.Odobrenje
1.206.349,50 RSD
4.Novo stanje
9.529.000,38 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.03.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.03.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.691.350,20 RSD
2.Lekovi
18.895,14 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
871.755,60 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
310.462,57 RSD
5.Lekovi van ugovora
208.018,76 RSD
6.Ostala plaćanja
918.220,68 RSD
Ukupno:
4.018.702,95 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 23.03.2021. godine