Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.03.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.685.919,82 RSD
2.Zaduženje
5.553.880,77 RSD
3.Odobrenje
5.762.060,77 RSD
4.Novo stanje
5.894.099,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.03.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.03.2022. godine

1.Lekovi
3.428.929,64 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
2.015.340,54 RSD
3.Lekovi van ugovora
109.610,59 RSD
Ukupno:
5.553.880,77 RSD