Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.03.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.549.061,11 RSD
2.Zaduženje
692.728,86 RSD
3.Odobrenje
7.250.012,67 RSD
4.Novo stanje
12.106.344,92 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.03.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
5.831.416,67 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
1.238.750,00 RSD
Ukupno:
7.070.166,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.03.2023. godine

1.Plate
14.316,34 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
424.879,58 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
253.532,94 RSD
Ukupno:
692.728,86 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 23.03.2023. godine