Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.510.133,09 RSD
2.Zaduženje
1.211,06 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
5.508.922,03 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.03.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.03.2024. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
1.211,06 RSD
Ukupno:
1.211,06 RSD