Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.04.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.446.879,90 RSD
2.Zaduženje
306.276,67 RSD
3.Odobrenje
201.542,00 RSD
4.Novo stanje
2.342.145,23 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.04.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.04.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
45.907,46 RSD
Ukupno:
45.907,46 RSD