Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.04.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.936.458,69 RSD
2.Zaduženje
343.456,96 RSD
3.Odobrenje
251.386,96 RSD
4.Novo stanje
4.844.388,69 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.04.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.04.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
119.713,00 RSD
2.Lekovi
223.743,96 RSD
Ukupno:
343.456,96 RSD