Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.04.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.136.521,36 RSD
2.Zaduženje
407.301,55 RSD
3.Odobrenje
138.130,00 RSD
4.Novo stanje
4.867.349,81 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.04.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.04.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
370.080,67 RSD
2.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT-Beograd
37.220,88 RSD
Ukupno:
407.301,55 RSD