Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.05.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.526.014,75 RSD
2.Zaduženje
93.830,98 RSD
3.Odobrenje
208.076,00 RSD
4.Novo stanje
3.640.259,77 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.05.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.05.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
520.277,60 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
930.794,11 RSD
3.Ostala plaćanja
68.657,98 RSD
Ukupno:
1.519.729,69 RSD