Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.05.2019. godine

1.Prethodno stanje
3.699.561,56 RSD
2.Zaduženje
5.161.228,17 RSD
3.Odobrenje
8.601.076,60 RSD
4.Novo stanje
7.136.409,99 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.05.2019. godine

1.Lekovi
567.604,00 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
2.583.458,33 RSD
3.Energenti
2.833.333,33 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
1.390.041,67 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
655.416,67 RSD
Ukupno:
8.029.854,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.05.2019. godine

1.Plate
176,48 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.058.589,76 RSD
3.Lekovi
488.373,05 RSD
4.Sanitetski i medicinski materijal
2.412.212,04 RSD
5.Materijalni i ostali troškovi
33.049,06 RSD
6.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
781.393,18 RSD
7.Ostala plaćanja - Isplata za fizičko lice po sudskoj presudi
387.434,60 RSD
Ukupno:
5.161.228,17 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 23.05.2019. godine