Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.05.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.689.866,03 RSD
2.Zaduženje
3.321.755,09 RSD
3.Odobrenje
350.243,00 RSD
4.Novo stanje
7.718.353,94 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.05.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
175.110,00 RSD
Ukupno:
175.110,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.05.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.649.106,07 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
601.735,81 RSD
3.Ostala plaćanja
70.913,21 RSD
Ukupno:
3.321.755,09 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 23.05.2022. godine