Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.05.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.923.908,95 RSD
2.Zaduženje
85.713,89 RSD
3.Odobrenje
181.924,00 RSD
4.Novo stanje
6.020.119,06 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.05.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.05.2023. godine

1.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
81.515,52 RSD
2.Ostala plaćanja
4.198,37 RSD
Ukupno:
85.713,89 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 23.05.2023. godine