Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.06.2017. godine

1.Prethodno stanje
5.320.666,91 RSD
2.Zaduženje
2.050.297,49 RSD
3.Odobrenje
2.252.112,99 RSD
4.Novo stanje
5.522.482,41 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.06.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.06.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
977.938,28 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
2.194.687,48 RSD
Ukupno:
3.009.359,493.172.625,76 RSD