Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.06.2017. godine

1.Prethodno stanje
5.522.482,41 RSD
2.Zaduženje
3.172.625,76 RSD
3.Odobrenje
3.300.294,34 RSD
4.Novo stanje
5.650.150,99 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.06.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.06.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
3.009.359,49 RSD
Ukupno:
3.009.359,49 RSD