Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.06.2021. godine

1.Prethodno stanje
3.883.642,94 RSD
2.Zaduženje
736.834,45 RSD
3.Odobrenje
132.876,00 RSD
4.Novo stanje
3.279.684,49 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.06.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.06.2021. godine

1.Lekovi
343.959,35 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
264.876,00 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
127.999,10 RSD
Ukupno:
736.834,45 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 23.06.2021. godine