Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.07.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.797.365,53 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
95.897,10 RSD
4.Novo stanje
4.893.262,63 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.07.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.07.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD