Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.07.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.893.262,63 RSD
2.Zaduženje
187.433,28 RSD
3.Odobrenje
161.815,00 RSD
4.Novo stanje
4.867.644,35 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.07.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.07.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
99.792,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - Telekom Srbija
87.641.28 RSD
Ukupno:
187.433,28 RSD