Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.07.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.927.200,82 RSD
2.Zaduženje
57.900,00 RSD
3.Odobrenje
8.010.532,30 RSD
4.Novo stanje
12.879.833,12 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.07.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.929.760,33 RSD
2.Lekovi van ugovora
5.891.313,97 RSD
Ukupno:
7.821.074,30 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.07.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
57.900,00 RSD
Ukupno:
57.900,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 23.07.2019. godine