Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.08.2017. godine

1.Prethodno stanje
1.070.644,62 RSD
2.Zaduženje
116.999,94 RSD
3.Odobrenje
2.966.516,33 RSD
4.Novo stanje
3.920.161,01 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.08.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.08.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.152.362,19 RSD
Ukupno:
2.152.362,19 RSD