Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.08.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.859.791,52 RSD
2.Zaduženje
1.461.052,17 RSD
3.Odobrenje
165.982,00 RSD
4.Novo stanje
2.564.721,35 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.08.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.08.2018. godine

1.Lekovi, sanitetski materijal
213.514,47 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
2.256,00 RSD
Ukupno:
215.770,47 RSD