Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.08.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.866.030,38 RSD
2.Zaduženje
198.081,89 RSD
3.Odobrenje
132.769,00 RSD
4.Novo stanje
5.800.717,49 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.08.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.08.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
198.081,89 RSD
Ukupno:
198.081,89 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 23.08.2019. godine