Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.08.2022. godine

1.Prethodno stanje
11.296.647,88 RSD
2.Zaduženje
7.859.932,17 RSD
3.Odobrenje
3.113.529,67 RSD
4.Novo stanje
6.550.245,38 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.08.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.356.666,67 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
2.976.041,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.08.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.362.156,77 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
745.775,40 RSD
3.Ostala plaćanja
4.752.000,00 RSD
Ukupno:
7.859.932,17 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 23.08.2022. godine