Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.09.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.570.505,13 RSD
2.Zaduženje
3.246.962,41 RSD
3.Odobrenje
1.314.205,28 RSD
4.Novo stanje
4.637.748,00 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.09.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.09.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.973.064,13 RSD
2.Lekovi
674.523,52 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
90.040,00 RSD
4.Lekovi van ugovora
509.334,76 RSD
Ukupno:
3.246.962,41 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 23.09.2020. godine