Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.09.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.531.591,82 RSD
2.Zaduženje
50.378,36 RSD
3.Odobrenje
5.642.955,32 RSD
4.Novo stanje
14.124.168,78 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.09.2021. godine

1.Plate
50.378,36 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
3.038.375,63 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
1.857.907,67 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.666,66 RSD
Ukupno:
5.532.328,32 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.09.2021. godine

1.Plate
50.378,36 RSD
Ukupno:
50.378,36 RSD