Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.10.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.523.254,64 RSD
2.Zaduženje
193.416,00 RSD
3.Odobrenje
135.073,04 RSD
4.Novo stanje
4.464.911,64 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.10.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.10.2020. godine

1.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
193.416,00 RSD
Ukupno:
193.416,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 23.10.2020. godine