Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.10.2019. godine

1.Prethodno stanje
9.008.804,79 RSD
2.Zaduženje
1.473.732,65 RSD
3.Odobrenje
462.867,30 RSD
4.Novo stanje
7.997.939,44 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.10.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.10.2019. godine

1.Lekovi
12.480,38 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
573.752,29 RSD
3.Lekovi van ugovora
272.367,92 RSD
4.Ostala plaćanja
615.132,06 RSD
Ukupno:
1.473.732,65 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 23.10.2019. godine