Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.11.2018. godine

1.Prethodno stanje
6.023.635,07 RSD
2.Zaduženje
688.092,55 RSD
3.Odobrenje
314.394,00 RSD
4.Novo stanje
5.649.936,52 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.11.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.11.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
312.063,09 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
752.124,08 RSD
3.Ostala plaćanja
124.200,00 RSD
Ukupno:
1.188.387,17 RSD