Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.11.2022. godine

1.Prethodno stanje
21.388.654,89 RSD
2.Zaduženje
16.656.168,86 RSD
3.Odobrenje
12.191.966,07 RSD
4.Novo stanje
16.924.482,10 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.11.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.664.680,99 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
5.757.613,07 RSD
3.Energenti
966.918,54 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,33 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
11.924.295,93 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.11.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.715.281,00 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
5.757.613,07 RSD
3.Energenti
966.918,54 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
2.935.672,25 RSD
5.Ostala plaćanja
5.280.684,00 RSD
Ukupno:
16.656.168,86 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 23.11.2022. godine