Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.11.2023. godine

1.Prethodno stanje
13.180.772,85 RSD
2.Zaduženje
1.168,31 RSD
3.Odobrenje
930.852,00 RSD
4.Novo stanje
14.110.456,54 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.11.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
772.967,00 RSD
Ukupno:
772.967,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.11.2023. godine

1.Ostala plaćanja - provizija UT
1.168,31 RSD
Ukupno:
1.168,31 RSD