Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.12.2016. godine

1.Prethodno stanje
7.570.142,24 RSD
2.Zaduženje
1.518.053,32 RSD
3.Odobrenje
1.040.474,64 RSD
4.Novo stanje
7.092.563,56 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.12.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.12.2016. godine

1.Lekovi, sanitetski materijal
506.728,18 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
370.975,85 RSD
3.Ostala plaćanja
1.125.872,99 RSD
Ukupno:
2.003.577,02 RSD