Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.12.2019. godine

1.Prethodno stanje
8.740.153,29 RSD
2.Zaduženje
2.791.847,51 RSD
3.Odobrenje
324.128,00 RSD
4.Novo stanje
6.272.433,78 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.12.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.12.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.851.748,87 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
150.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja
790.097,64 RSD
Ukupno:
2.791.847,51 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 23.12.2019. godine