Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.12.2020. godine

1.Prethodno stanje
8.175.287,48 RSD
2.Zaduženje
507.954,03 RSD
3.Odobrenje
89.850,00 RSD
4.Novo stanje
7.757.183,45 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.12.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.12.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
212.008,00 RSD
2.Ostala plaćanja
295.946,03 RSD
Ukupno:
507.954,03 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 23.12.2020. godine