Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.12.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.456.433,62 RSD
2.Zaduženje
3.135.137,60 RSD
3.Odobrenje
125.388,00 RSD
4.Novo stanje
4.446.684,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.12.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.12.2021. godine

1.Plate
118.280,00 RSD
2.Ostala plaćanja - Sredstva grada Novog Sada
3.016.857,60 RSD
Ukupno:
3.135.137,60 RSD