Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.01.2019. godine

1.Prethodno stanje
8.345.380,06 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
166.609,00 RSD
4.Novo stanje
8.511.989,06 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.01.2019. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.01.2019. godine

1.Lekovi, sanitetski materijal
98.143,50 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.465.856,62 RSD
Ukupno:
1.564.000,12 RSD