Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.01.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.617.905,11 RSD
2.Zaduženje
102.899,00 RSD
3.Odobrenje
145.089,00 RSD
4.Novo stanje
5.660.095,11 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.01.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.01.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - Telekom Srbije
102.899,00 RSD
Ukupno:
102.899,00 RSD