Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.01.2023. godine

1.Prethodno stanje
9.178.921,54 RSD
2.Zaduženje
4.353.773,17 RSD
3.Odobrenje
348.689,80 RSD
4.Novo stanje
5.173.838,17 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.01.2023. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
191.406,80 RSD
Ukupno:
191.406,80 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.01.2023. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
191.406,80 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
3.406.690,47 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
755.675,90 RSD
Ukupno:
4.353.773,17 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.01.2023. godine