Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.10.2018. godine

1.Prethodno stanje
7.564.460,06 RSD
2.Zaduženje
34.067,11 RSD
3.Odobrenje
644.473,29 RSD
4.Novo stanje
8.174.866,24 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.10.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.10.2018. godine

1.‚Osnovni indirektni troškovi
260.772,72 RSD
2.Ostala plaćanja
80.481,98 RSD
Ukupno:
341.254,70 RSD