Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.02.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.792.874,17 RSD
2.Zaduženje
254.667,38 RSD
3.Odobrenje
440.596,38 RSD
4.Novo stanje
6.978.803,17 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.02.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.02.2020. godine

1.Lekovi van ugovora
254.667,38 RSD
Ukupno:
254.667,38 RSD