Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.02.2021. godine

1.Prethodno stanje
10.072.619,34 RSD
2.Zaduženje
2.353.870,64 RSD
3.Odobrenje
2.021.921,10 RSD
4.Novo stanje
9.740.669,80 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.02.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.02.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
329.144,47 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
1.915.178,10 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
109.548,07 RSD
Ukupno:
2.353.870,64 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.02.2021. godine