Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.02.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.300.767,35 RSD
2.Zaduženje
587.448,33 RSD
3.Odobrenje
2.605.144,09 RSD
4.Novo stanje
7.318.463,11 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.02.2023. godine

1.Energenti
2.431.256,09 RSD
Ukupno:
2.431.256,09 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.02.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
587.448,33 RSD
Ukupno:
587.448,33 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.02.2023. godine