Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.03.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.263.529,65 RSD
2.Zaduženje
5.621.727,34 RSD
3.Odobrenje
734.0598,79 RSD
4.Novo stanje
5.982.401,10 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.03.2020. godine

1.Energenti
744.361,85 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
582.884,6 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
296.375 RSD
Ukupno:
1623621,45 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.03.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
5.463.517,64 RSD
2.Energenti
158.209,7 RSD
Ukupno:
5.621.727,34 RSD