Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.03.2021. godine

1.Prethodno stanje
9.529.000,38 RSD
2.Zaduženje
10.164,00 RSD
3.Odobrenje
99.966,81 RSD
4.Novo stanje
9.618.803,19 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.03.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.03.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - JKP Čistoća
10.164,00 RSD
Ukupno:
10.164,00 RSD