Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.03.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.894.099,82 RSD
2.Zaduženje
614.247,22 RSD
3.Odobrenje
182.210,00 RSD
4.Novo stanje
5.462.062,60 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.03.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.03.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
249.747,73 RSD
2.Ostala plaćanja
364.499,49 RSD
Ukupno:
614.247,22 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.03.2022. godine