Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.03.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.106.344,92 RSD
2.Zaduženje
7.354.319,25 RSD
3.Odobrenje
4.746.964,02 RSD
4.Novo stanje
9.498.989,69 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.03.2023. godine

1.Lekovi
2.090,73 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
836.805,01 RSD
3.Energenti
3.616.348,06 RSD
Ukupno:
4.455.243,80 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.03.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
56.858,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
5.926.689,42 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
1.248.091,61 RSD
4.Ostala plaćanja
122.680,22 RSD
Ukupno:
7.354.319,25 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.03.2023. godine