Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.04.2017. godine

1.Prethodno stanje
4.504.029,34 RSD
2.Zaduženje
2.136.555,45 RSD
3.Odobrenje
176.095,20 RSD
4.Novo stanje
2.543.569,09 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.04.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.04.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
346.916,45 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.339.465,35 RSD
Ukupno:
1.686.381,80 RSD