Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.04.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.342.145,23 RSD
2.Zaduženje
45.907,46 RSD
3.Odobrenje
2.835.821,35 RSD
4.Novo stanje
5.132.059,12 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.04.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.04.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.470.699,79 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
321.858,97 RSD
Ukupno:
2.792.558,76 RSD