Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.04.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.844.388,69 RSD
2.Zaduženje
622,99 RSD
3.Odobrenje
931.314,78 RSD
4.Novo stanje
5.775.080,48 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.04.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
921.552,60 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
3.989,19 RSD
Ukupno:
921.541,79 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.04.2020. godine

1.Lekovi
622,99 RSD
Ukupno:
622,99 RSD