Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.04.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.867.349,81 RSD
2.Zaduženje
932.371,57 RSD
3.Odobrenje
4.837.806,60 RSD
4.Novo stanje
8.772.784,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.04.2019. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.428.057,01 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
3.112.885,59 RSD
Ukupno:
4.540.942,60 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.04.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
932.371,57 RSD
Ukupno:
932.371,57 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.04.2019. godine