Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.04.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.138.687,49 RSD
2.Zaduženje
3.552.250,28 RSD
3.Odobrenje
3.732.087,33 RSD
4.Novo stanje
5.318.524,54 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.04.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,33 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
3.535.083,33 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.04.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.915.222,51 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
637.027,77 RSD
Ukupno:
3.552.250,28 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.04.2023. godine